• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 196. Kế hoạch
Chương 196. Chiều cùng ngày khi Lê Tấn hoàn thành xong việc soạn thảo một đạo chiếu chỉ ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện