Beyond

S không giỏi

Chương 19: [T̵i̵ể̵u̵ ̵T̵h̵u̵y̵ế̵t̵]

Thay vì chọn tái sinh hay thoát khỏi giấc mơ Trần Gian tôi quyết định tự xóa sổ bản thân khỏi mọi thứ và khỏi khái niệm bởi tôi biết rằng dù có chọn hay không chọn thì chính tôi sẽ bị thao túng số phận bởi một thứ gì đó hoặc một cái gì đó.

Tôi đã biết rất rõ kể từ khi sinh ra mặc dù không thể miêu tả cũng không thể cảm nhận nhưng tôi luôn biết chắc rằng mọi thứ ở đây luôn luôn không đúng.

...

Tôi vẫn còn ở đây sao? Tôi đoán rằng việc tự xóa sổ bản thân khỏi mọi thứ và mọi khái niệm của thế giới này không đồng nghĩa với việc khiến bản thân mình bị xóa sổ.

Điều đó có nghĩa rằng sâu thẳm trong tôi vẫn còn một thứ gì đó, một khía cạnh nào đó bên trong tôi chưa bị xóa sổ cùng với tôi.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây
Thông báo: Truyênn đầu tay còn khá nhiều các thiếu sót. Mong mọi người ủng hộ và góp ý để ta có thể hoàn thiện hơn về nội dung.Xin cảm ơn