• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 311 (chính truyện). Venus tin vui
Bá quan văn võ tề tụ nhìn đám long tộc, nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì đặc biệt, vì ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Hãy like, đánh giá, tặng hoa đề cử, tặng quà để ủng hộ tác phẩm chất lượng hơn, đi được xa hơn Quyển 3: Ma Thần Giáng Lâm đã kết thúc.(chính truyện 1-82, miễn phí từ 1-59)Quyển 4: Gầy Dựng Và Tan Vỡ bắt đầu từ chính truyện 83-