Chương 349 (chính truyện). Xét xử

Ochid: - Độc Nhãn, hôm nay ngươi ăn gan rồng hay sao mà dám cãi lại quyết định của Hội Đồng?

Độc Nhãn: - Chuyện gì ra chuyện đó, nếu ta là thủ phạm ta bồi thường là đúng nhưng nếu Hades sai, phải bồi thường 12 người chứ sao 11? Không lẽ danh dự của lão tam ta lại thua mấy cái thí nghiệm của mọi người?

Ochid giật mình, cười hì hì làm lành:

- Ậy... xin lỗi tam đệ, là nhị tỷ sai rồi! Độc Nhãn nói đúng, nếu ai sai phải bồi thường cho 12 người còn lại.

Câu này 10 vị thủ lĩnh khác hưởng ứng vỗ tay nhiệt tình, bất kể như thế nào họ cũng có tiền bỏ túi, đặc biệt luật bất thành văn là bồi thường phải gấp đôi thiệt hại.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây
Thông báo: Hãy like, đánh giá, tặng hoa đề cử, tặng quà để ủng hộ tác phẩm chất lượng hơn, đi được xa hơn Quyển 3: Ma Thần Giáng Lâm đã kết thúc.(chính truyện 1-82, miễn phí từ 1-59)Quyển 4: Gầy Dựng Và Tan Vỡ bắt đầu từ chính truyện 83-