Đế Cuồng
 • 1129
  Chương
 • 14
  Chương/tuần
 • 182.7K
  Lượt đọc
 • 949
  Cất giữ
4.93/5(25 đánh giá)