• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1122: Nhất Thương Táng Địa
Quay lại hiện tại, chứng kiến thương đạo vận trên người Chiêm Ức đang ngày một mãnh liệt, có ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

"Chỉ cần không bỏ cuộc, mọi thứ đều có thể cải biến...";"Không có hy vọng, ta sẽ tự sáng tạo ra hy vọng!";"Độc Cô Minh ta, chính là muốn đi tìm chết đây..."