• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1870: Thần Đế Chi Cảnh! (Đại Kết Cục)
Chương 1870: Thần Đế Chi Cảnh (Đại Kết Cục) Không! Phải nói là chỉ có tám người mà thôi, ngay khi ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Các bạn đọc truyện thấy hay xin ủng hộ hoa cùng kẹo giúp đỡ Lão Ma có động lực viết tiếp! Vui lòng ủng hộ qua tk:Stk: 63510000920910Ngân hàng : BIDV Thanks các bạn rất nhiều!