Gamer Xưng Bá Dị Giới
 • 1056
  Chương
 • 7
  Chương/tuần
 • 410.5K
  Lượt đọc
 • 2816
  Cất giữ
4.89/5(354 đánh giá)