Gamer Xưng Bá Dị Giới
 • 856
  Chương
 • 5
  Chương/tuần
 • 180.4K
  Lượt đọc
 • 1210
  Cất giữ
4.88/5(123 đánh giá)