Gamer Xưng Bá Dị Giới
 • 927
  Chương
 • 7
  Chương/tuần
 • 180.4K
  Lượt đọc
 • 1683
  Cất giữ
4.89/5(228 đánh giá)