Gamer Xưng Bá Dị Giới
 • 788
  Chương
 • 5
  Chương/tuần
 • 180.4K
  Lượt đọc
 • 758
  Cất giữ
4.88/5(111 đánh giá)