Gamer Xưng Bá Dị Giới
 • 1.7M
  Chữ
 • 682
  Chương
 • 70.1K
  Lượt đọc
 • 267
  Cất giữ
4.89/5 (78 đánh giá)