Gamer Xưng Bá Dị Giới
 • 718
  Chương
 • 6
  Chương/tuần
 • 130.0K
  Lượt đọc
 • 430
  Cất giữ
4.91/5 (92 đánh giá)