Hắc Bang

5hWxpc92PX

Chương 21: Không hướng xử lý

Rất nhanh mặt trời xuống núi.

Trên một thân cây to lớn bên ngoài. Lương Thanh Huyền đang ngồi tĩnh tọa trên cây. Một bên cành cây khác Lương Bá Thiên lên tiếng: “Thanh Huyền thúc, trời cũng đã tối. Nhưng chưa thấy Khinh Hồng nàng đi ra, ngài nói liệu có chuyện”

“Ta không nghĩ trong này có người đối với nàng làm được gì. Nhưng đúng là cũng phải cẩn thận một chút”

“Chúng ta có cần vào đột nhâp vào không” Bá Thiên đề nghị.

“Không, chúng ta chỉ cần quang minh chính đại đi vào là được. Đi thôi” Thanh Huyền đi đầu nhảy xuống cây, hắn tiếp đất không hề gây lên một tiếng động.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây