• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 896: Cua Đại Hán – Cua Giao Chỉ
" Khổng Minh à! Trận chiến sắp tới chắc chắn sẽ rất là cam go. hơn nữa thủy chiến ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện