Huyền Lục
 • 1183
  Chương
 • 22
  Chương/tuần
 • 139.5K
  Lượt đọc
 • 1921
  Cất giữ
4.94/5(285 đánh giá)