Huyền Lục
 • 2011
  Chương
 • 15
  Chương/tuần
 • 487.6K
  Lượt đọc
 • 4235
  Cất giữ
4.94/5(496 đánh giá)