Huyền Lục
 • 638
  Chương
 • 7
  Chương/tuần
 • 139.5K
  Lượt đọc
 • 551
  Cất giữ
4.99/5 (141 đánh giá)