Lãnh Chúa: Mắt Thứ Ba Siêu Thần Poster

Lãnh Chúa: Mắt Thứ Ba Siêu Thần

0
Chs/tuần
4603
Lượt đọc
28
Đề cử
108
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Lãnh chúa thời đại mở ra, Hoàng thức tỉnh con mắt thứ ba có thể phá bỏ giới hạn, từ đây bắt đầu quật khởi.

Giới hạn chủng loại binh chủng sao, không tồn tại, ta có thể dẫn tất cả binh chủng.

Kỹ năng giới hạn số lượng sao, xin lỗi ta chính là không giới hạn.

Anh hùng đẳng cấp không thể vượt qua lãnh chúa, haha không tồn tại.