• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 617: Bất ngờ xảy ra hỗn chiến
Đi qua Thiên Lang sơn mạch, lại vượt Đại Thanh hà Đoạn Ngọc có thể đến được Phù Sơn ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Truyện sáng tác!