Mũ Phân Loại Là Hack Của Hắn

Bậc Thầy Vô Dụng

Chương 156: Theo đuôi

“Merlin mặt rỗ! Mấy con chim này xấu điên!”

“E rằng chỉ có Hagrid mấy thẩm nổi vẻ đẹp của bọn chúng.”

Anlene cùng Mũ Phân Loại bàn luận đôi câu, sau đó quay sang hỏi Hans:

“Trên thân bọn kền kền này có thứ gì giá trị không?”

Trong lúc ấy, Hans giống như thấy trước được tương lai, chỉ cần bản thân nói “có” là hắn sẽ lập tức vung cái que thần kỳ kia làm gỏi lũ Kền Kền Mặt Người.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây