Pokemon Dị Điểm
 • 424
  Chương
 • 5
  Chương/tuần
 • 3.8K
  Lượt đọc
 • 129
  Cất giữ
5/5(2 đánh giá)