• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 552 – ‘Giảng Giải’ (2).
....... Cảm tạ hai vị Đạo Hữu Ma Tử Dạ và Nguyễn Tuấn Anh đã tặng hoa ạ. ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

[ Quyển 3 - Xuyên Thời Không Giả đã bắt đầu.. ]