• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Nhất Thống Thiên Hạ
Chương 1564 : Thương Đổi Mạng
Phải cân nhắc rất nhiều thứ , việc có thể cho Thiên Cơ mở miệng hay không cũng phải ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

111