• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 2247 : Thuê Người Làm Quan
Chương 2247 : Thuê Người Làm Quan "Ý kiến rất tốt, Lý gia cứ thế mà làm, bây ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

111