Ta Xuyên Qua Tới Ma Thổi Đèn Thế Giới Poster

Ta Xuyên Qua Tới Ma Thổi Đèn Thế Giới

0
Chs/tuần
933
Lượt đọc
87
Đề cử
39
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

" Người thắp nến, ma thổi đèn! "

Đây là câu nói của Mô Kim Hiệu Úy khi đi đổ đấu, cái gì ta là Trộm Mộ ư... no no ta là nhà thám hiểm vĩ đại.

Ngươi nói đang là quốc bảo của Trung Hoa ư... no no đây là chiến lợi phẩm của ta.

Cái gì lão tặc Tiểu Bình kêu ta giao ra, ngươi tin hay không ta trộm... ai không ta thám hiểm cả mộ tổ tông nhà nó không.

" Văn Vũ ta là nhà thám hiểm vĩ đại nhất...."

....

P/s: Do bộ Ma thổi đèn hay những tác phẩm kiểu thể loại trộm mộ nay tác chưa thấy có các tác việt mình nào viết đông nhân về nó, vậy nên tác xin là người cần đầu thử nghiệm, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tác.

Nếu có sai sót mong các đạo hữu bỏ qua.
Thông báo: Cầu quà tặng, cầu hoa tươi đề cử, cầu kẹo, cầu đánh giá, cầu cất giữ...

CÙNG TÁC GIẢVĩnh Hằng Tôn

xem thêm
Còn tiếp
38 chương
Tiên Hiệp
Vĩnh Hằng Tôn
Tạm dừng
59 chương
Đồng Nhân
Vĩnh Hằng Tôn