• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1104: Thì ra là thế.
“Thu Phong huynh, trận này của huynh gặp Thanh Long Sinh. Hắn ra tay rất tàn độc, đừng nhìn bộ ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện