Tạo Thần

Tiếu Nạp

Chương 21: Hạ Tử Lam

Hoàng Sở Du cả người căng cứng, bàn tay cầm điện thoại có hơi run nhẹ.

“Lão đại không phải chuyện lần này có liên quan đến công ty truyền thông An Thịnh chứ?”

Hay là anh vẫn để em vào núi đao biển lửa thì hơn.

Những lời này Hoàng Sở Du cũng chỉ dám nói trong lòng.

Dường như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt Nguyễn Tử Dương cũng không dễ nhìn, hắn trầm lặng một hồi, sau đó lên tiếng.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây