Thẩm Tống Đường Tạ Chu Tiên Poster

Thẩm Tống Đường Tạ Chu Tiên

0
Chs/tuần
1225
Lượt đọc
148
Đề cử
42
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Trương Tống, một thanh niên tại hậu thế xuyên không tới thế giới tu hành.
Vô tình có được một vị thê tử tiện nghi.
Đại thể kinh mạch đứt đoạn.
Bên cạnh còn có Hệ Thống... Thất Bại Giả...
Đối mặt với thế giới lạ lẫm đầy nguy hiểm này, cùng nhìn hắn làm như thế nào gặp dữ hoá lành.
Đại Đạo Thiên Thu Đồng Dạng Mộng. Cầu Bại Giả không do thiên địa sinh ra.

< Lịch ra chương: 1-3 chương/ngày >
< Vào mỗi tháng tác sẽ thông cáo một lần Minh Bảng, tổng lại các đạo hữu đã ủng hộ truyện, nêu danh cảm tạ ... >


Thông báo: Lịch ra chương: 1-3 chương/ngày.