Cô Thôn Trường Đạo Poster

Cô Thôn Trường Đạo

7
Chs/tuần
8175
Lượt đọc
1259
Đề cử
286
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

* THẾ GIỚI:
"Tương truyền Thiên Địa sơ khai đản sinh ra Hồng Bàng Chi Địa, tại trên Hồng Bàng Chi Địa lại uẩn sinh ra Nhất Nguyên, Nhị Linh, Tam Tộc, Tứ Linh, Ngũ Hành, Lục Thánh, Thất Yêu, Bát Phương, Cửu Thiên, Thập Giới.
Tại khi Thập Giới thành hình, Đại Vũ Trụ theo đó cũng tự hành thiết lập nên vô số quy tắc, cường giả Tam Tộc, Tứ Linh, Lục Thánh, Thất Yêu đều bị quy tắc dời đi đến giới cao, một số giới thấp như Phàm giới, Tu Chân giới chỉ còn sót lại số ít Nguyên Linh Chi Khí, đủ để nhân loại cùng một số linh yêu thú tồn tại và sinh tồn đến nay."

* CẢNH GIỚI:
- Tu Chân giới: Khai Hội - Thải Bổ - Mệnh Chủng - Niệm Thai - Huyền Bí - Uẩn Thần - Thập Bộ Đăng Tiên.
- Tiên giới: Loading.

* CÔNG PHÁP CỦA MAIN (theo thứ tự cao đến thấp):
Trường Sinh Quyết - Man Thần Tứ Tượng Công - Đại Quy Thuật - Dị Pháp - Huyết Vũ Pháp.

* THẦN THÔNG, PHÁP KỸ CỦA MAIN:
Hồn Kiếm - Đoạn Căn - Thương Khung Huyết Mang - Hắc Ngân Thủ - Huyết Ngục Đồ - Pháp thuật cơ sở.

* LUYỆN THỂ:
Bất Diệt Tiên Nhân Thể.

* DẪN ĐỀ:
"Giữa thiên cùng địa, khoảng cách không chừng.
Giữa đạo cùng phàm, khác biệt ở bước chân.
Giữa sinh cùng tử, hết thảy nhìn tại sớm chiều.
Trường Tồn mệt mỏi, chỉ có tâm không mỏi. Hắn dùng đôi chân mỏi, vấn cổ kim."

Tác giả: Thường Phi!
Thông báo: NGƯỜI XƯA ĐI VẠN DẶM, CỨ NGỠ LÀ HÔM QUA.