• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 183: Ngươi không phải kẻ hèn
Thông thường mà nói, linh thảo phải qua luyện đan luyện chế thành đan dược mới có thể tận dụng ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Bạn đọc đề cử và thả tym truyện để ủng hộ tác giả nha!