Chương 27: Cự Thạch Quy. Đánh Bại Dễ Dàng.

Ám Ma phó bản, khu vực Boss cấp 25.

Chu Dương lúc này đang bước đi lên từng cái bậc đá.

Vô cùng khó hiểu khi địa hình khu vực là cao nguyên, nhưng Boss ở nơi này lại là một con rùa.

Vừa đi vừa nói chuyện với Chiến Tranh và Xâm Lược, Chu Dương mới biết được một số thứ.

Sau khi có được Xâm Lược, kí ức của Chiến Tranh cũng trở về một ít.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây