Chương 50: Rắn Hoa (3)

Quay lại với ba người Hiro, Lục và Đức Cảnh. Họ đã tìm thấy v·ết m·áu của con Rắn Hoa b·ị t·hương để lại.

Tuy nhiều lần dấu vết bị ngắt quãng vì loài Rắn Hoa thông minh biết thay đổi hướng đi, xóa dấu vết nhưng vẫn không thể thoát được kinh nghiệm của một thợ săn lão làng là Lục.

Hiro không biết bản thân mình đã sử dụng Sóng Cảm Giác lần thứ bao nhiêu, đầu cậu nhức nhối từng cơn.

Thử một lần nữa, Hiro sử dụng Thiên Phú của bản thân để tìm kiếm. Lần này cậu đã cảm nhận được tồn tại của sự sống.

-Tôi tìm thấy rồi…
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây