• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 388: Mộc Thuật Thập Bát Trận
Lại nói, đạo thanh âm kia vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên những tiếng rào rào. Từ trong ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Fanpage: Vô Tận Trùng Sinh