• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 431: Bốn đánh một
Trải qua bốn ngày lăn lộn trong Vân Đoan Sơn Mạch, Khương Thần cùng Trương Nhị Huyền đã tiến vào ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Fanpage: Vô Tận Trùng Sinh