Đoạt Thế Tranh Thiên
#8
 • 72
  Chương
 • 15
  Chương/tuần
 • 507
  Lượt đọc
 • 74
  Cất giữ
5/5(10 đánh giá)