Long Cơ Chiến Hồn
 • 207
  Chương
 • 12
  Chương/tuần
 • 3.5K
  Lượt đọc
 • 126
  Cất giữ
5/5(2 đánh giá)