Game Online: Người Chơi Trọng Sinh Poster

Game Online: Người Chơi Trọng Sinh

11
Chs/tuần
1299
Lượt đọc
96
Đề cử
49
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Trần Trường, một người chơi không thể bình thường hơn bị g·iết bởi kẻ khác mạnh hơn, chỉ là, hắn sau đó tái sinh trở về quá khứ, bước trên con đường tái thiết sức mạnh trong tương lai.

...................

Trò chơi hàng lâm xuống hiện thực, chế độ, chính phủ của con người hiện đại trước sức mạnh huyền huyễn không chịu được một đấm, từ nay, thế giới là thuộc về người chơi, kẻ mạnh ăn kẻ yếu, kẻ yếu bấu víu kẻ mạnh mà sinh tồn.
Thông báo: 3 cách ủng hộ truyện giản đơn
-Đánh giá
-Đề cử
-